ראשי הבהרות משפטיות

הבהרות משפטיות

עורך: האתר "ponthieuavocats.com" נערך על ידי משרד עורכי הדין Ponthieu, מוציאים לאור, חברה למקצועות חופשיים בע"מ – טלפון: 01.83.75.60.40.

שרת:

OVH – SAS בהון עצמי של 10,000,000 €
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Code APE 6202A
מס' עוסק מורשה לענייני מע"מ : FR 22 424 761 419
כתובת רשומה:  2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

מנהל ההוצאה לאור:

עו"ד פרנסואה פונת'יו (François Ponthieu) מתוקף תפקידו כמנהל.

משרד עו"ד פונת'יו, המכבד את פרטיותכם, מתחייב כי איסוף וטיפול בנתונים בעלי אופי אישי, המבוצע באמצעות האתר שבאחריות משרד עורכי הדין, יבוצעו על פי הוראות החוק מס' 78-17 מיום 6 בינואר 1978 בקשר עם מחשוב, קבצי נתונים וחופש הפרט, (להלן "מחשוב וזכויות הפרט"), המלצות הוועדה הלאומית למחשוב וזכויות הפרט – CNIL, וכן הוראות התקנה האירופית להגנה על מידע אישי מס' 2016/678 מיום 27 באפריל 2016.

במונח "נתונים בעלי אופי אישי, משרד עו"ד פונת'יו כולל את כל המידע הנוגע לישויות פרטיות המזוהות במישרין או בעקיפין באמצעות טקסט.

נתונים בעלי אופי אישי הנאספים באתר שלנו עשויים לעבור לידיהם של חברי משרדנו וייתכן שיעובדו באמצעים ממוחשבים; שמורה לכם הזכות להתנגד לעיבוד נתונים כאמור על ידי משרד עו"ד פונת'יו, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולתו של משרד עו"ד פונת'יו לטפל בפניותיכם, שלא יגיעו ליעדם.

נוסף על כך, עומדת לכם זכות הנגישות למידע זה, דהיינו, באפשרותכם לבקש שינוי, תיקון ומחיקה של מידע הנוגע לכם.

באופן פרטני, זכותכם לדרוש ממשרד עו"ד פונת'יו קבלת מידע על אופי השימוש בנתונים האישיים שלכם, מטרות השימוש, וקבוצות היעד להן הוא מועבר.

לפי בקשתכם תוכלו לקבל עותק מן הנתונים האישיים הנוגעים לכם, ולפי העניין ייתכן ויהיו כרוך בכך החזר עלויות הפקתו של עותק כזה.

מכל מקום, אם משרד עו"ד פונת'יו יסבור כי הבקשה היא נצלנית (בעלת אופי חוזר ושיטתי) הוא שומר לעצמו את הזכות להתנגד לה.

למימוש זכויותיכם תוכלו לפנות אלינו באמצעות דוא"ל לכתובת הבאה:
ghislaine@ponthieuavocats.com.

המידע האישי הנאסף באמצעות האתר נשמר בהתאם לתקנות הקבועות בחוק "מחשוב וזכויות הפרט" ועל פי המלצות CNIL.

המבנה הכללי של אתרנו והתכנים הכלולים בו (איורים, מאמרים, צילומים, סמלי לוגו, סימנים מסחריים, סרטוני וידאו, ראיונות, קטעי שמע, טקסטים וכיוב') מוגנים מכוח זכויות קניין רוחני, ובייחוד זכויות יוצרים, זכויות קשורות, זכויות סימן מסחרי, זכויות בדמות, ומכוח החוק הבינלאומי התקף.

כל זכויות ההעתקה שמורות, ובכלל זה העתקת תמונות, טקסטים, מסמכים הניתנים להורדה, מצגות וכד'.

אי לכך, בהיעדר אישור מפורש מאת משרד עו"ד פונת'יו, אין להעתיק או להציג את תוכן אתרנו למטרות שאינן ייעוץ אישי, ואין לשנות או להתאים את כולו או כל חלק הימנו.

ניתן להשתמש בניתוחים ובציטוטים הקצרים המצויים בחלקים של אתרנו, בהתאם להוראות
סעיף L.122-5 3° לחוק הקניין הרוחני, בתנאי שהשימוש מוצדק ובעל אופי ביקורתי, פולמוסי, חינוכי, מדעי או לשם מידע על היצירה שבה הם כלולים, ובתנאי שהוא כולל ציון ברור ונראה לעין של ההבהרות שלהלן: "משרד עו"ד פונת'יו – מסמך שהורד מאתר האינטרנט www.ponthieuavocats.com, כל הזכויות שמורות".

מטרת האתר הינה הצגת פעילותו של משרד עו"ד פונת'יו; המידע הזמין באתר הוא לידיעה בלבד ואינו בעל אופי חוזי מכל סוג שהוא.

משרד עו"ד פונת'יו אינו יכול להבטיח למשתמש כל חיסיון על תכתובת דוא"ל או כל סוג אחר של תקשורת העושה שימוש במשאבי האינטרנט והעשויה להגיע לידי צדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מתנועת הנתונים במשאבי הרשת; כל משתמש ינקוט בצעדים המתחייבים כדי להבטיח עצמו מפני חדירה אפשרית של וירוסים ודומיהם.

משרד עו"ד פונת'יו לא יהיה אחראי להשלכות, ישירות או עקיפות, העשויות להיווצר כתוצאה משגיאות בהזנת נתונים או כל מידע בלתי מלא או שגוי אחר המועבר על ידי המשתמש באמצעות אתר זה.

יצירת קישורי-היפר פנימיים או חיצוניים אל האתר מחייבת קבלת אישור מראש ממנהל ההוצאה לאור של "משרד עו"ד פונת'יו".

אתרים אחרים הקשורים בקישורי-היפר לאתר זה אינם באחריות משרד עו"ד פונת'יו ואין לנו שום שליטה על תוכנם.