ראשי תחומי פעילות קצין אבטחת מידע (DPO)

קצין אבטחת מידע (DPO)

שליחותו של משרדנו היא לעמוד לרשות החברה שלכם, ולסייע לכם באמצעות ניטור וחיזוי ההתפתחויות החוקיות והשלכותיהן על פעילותכם. במאי 2018, נכנסה לתוקף התקנה האירופית החדשה הנוגעת לאסדרה הכללית להגנה על מידע (GDPR).

מטרת האסדרה היא לחזק את ההגנה על מידע אישי תוך הרחבת האפשרות לניצול ושימוש במידע שנאסף; סתירה פנימית זו עשויה להתברר לעתים כקשה לניהול, מה גם שהעונשים החלים על אי ציות להוראות הם מרתיעים במיוחד (עד 4% מן המחזור השנתי הגלובלי של החברה או עד 20 מיליון אירו, לפי הגבוה ביניהם!).

לכן, בחרתי להכשיר עצמי כקצין אבטחת מידע והוסמכתי לכך על ידי המשרד Véritas ביום 20 באוקטובר 2017.

הכשרה זו מאפשרת לי לעמוד לצד לקוחותיי ולסייע להם בהטמעת ההגבלות החדשות שמציבה התקנה האירופית, תוך שמירה על בטיחות, חיסיון ואתיקה מקצועית.