ראשי בלוג מהם ההליכים הרשמיים שיש לבצע לשם פתיחת חנות זמנית, או "חנות פופ-אפ"?

מהם ההליכים הרשמיים שיש לבצע לשם פתיחת חנות זמנית, או "חנות פופ-אפ"?

מהם ההליכים הרשמיים שיש לבצע לשם פתיחת חנות זמנית, או "חנות פופ-אפ"?
21 מרץ 2020  |  Conseils Juridiques

ארגון אירועים זמניים, במקום שונה ממיקומה של החנות "הקלאסית", הופך שכיח יותר ויותר, דבר המסביר את התפשטותן של החנויות הזמניות ("חנות פופ-אפ"). מכל מקום, סוג זה של הפצה באירועים עדיין מוסדר במסגרת חוקית.

לאחרונה החליטה הוועדה לתיאום של מרשם המסחר והחברות (CCRCS) כי חנות פופ-אפ הינה מוסד משני במובן חוק המסחר, ואין חשיבות למשך פעילותה באתר המסחרי שבו היא נמצאת (הודעה מס' 2015-027).

אי לכך, מן הראוי:

רישום משלים או משני של חנות זמנית הוא הכרחי, ובית המשפט העליון לערעורים הזכיר זאת לאחרונה, כשאישר את הרשעתו של סוחר שסירב לבצע הליך רשמי זה בטענה שפעילות החנות היתה זמנית בלבד (Cass.Crim., 28 mars 2017, מס' 16-81944).

בפרטים, מנהלה של חברה סבר שהחנות הזמנית שלו, שבה אמורה הפעילות להימשך 6 חודשים, אינה חייבת להיחשב כמוסד "קבע" במובן סעיף R.123-40 לחוק המסחר, ואי לכך הוא פטור מן החובה להצהיר על קיומה. על אף שתי ביקורות של המוסד לביטוח לאומי (URSSAF) ודרישה מטעם DIRECCTE, המנהל סירב לבצע את הרישום המשלים של המוסד הזמני שלו, והואשם בהסתרת פעילות עסקית כתוצאה מאי ההצהרה.